+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Aankondiging Avondwedstrijden,
Single Handed, Maatjesrace, Double Handed 2018

1. REGELS
1.1 De wedstrijdserie is onderworpen aan de regels zoals gedefinieerd in de Regels voor Wedstrijdzeilen. Deze wedstrijdbepalingen en de bepalingen in de aankondiging.
De OSR Appendix B en Etchells Class Rules zijn van toepassing.
1.2 Er wordt gezeild op basis van de WSV HOORN – clubrating. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door de WSV Hoorn ratingcommissie.
1.4 De zeilvoering van de schepen dient te voldoen aan regel 4 van Nederlandse handleiding ORC en aanvullende bepalingen ORC .
1.5 Tijdens een wedstrijd mag slechts één spinnaker of asymmetrische spinnaker gebruik worden gemaakt. Bij het gebruik van een asymmetrische spinnaker wordt de spinnaker rating gehanteerd.

2. DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING
De wedstrijden staan open voor leden van de WSV Hoorn, ligplaatshouders in Hoorn en voor hen die een uitnodiging hebben ontvangen. Inschrijving is mogelijk voor scherpe éénrompskajuitzeiljachten, ter beoordeling van het wedstrijdcomité.
Inschrijven voor de Avondwedstrijdserie, Single Handed, Maatjesrace en Double Handed doet u door het invullen van het inschrijfformulier op de website: wsvh.nl
Er zal in drie klassen worden gestart: de kajuitboten Klasse 1 en Klasse 2 en de Etchells klasse.

3. INSCHRIJFGELD
Avondwedstrijden € 10.00 per start of € 65.00 voor de gehele serie van 7 wedstrijden.
Single Handed, Maatjesrace en Double Handed € 10,00 per wedstrijd.
Inschrijfgeld dient u vooraf te voldoen bij de Infobalie.

4. WEDSTRIJD DATA
Woensdag Avondwedstrijden 25 april 9, 16, 23, 30 mei, 6, 13 juni Avondwedstrijdserie.
20 juni Single Handed (alleen inschrijven zonder spi mogelijk).
31 augustus Maatjesrace vrijdagavond.
8 september Double Handed Zaterdag.

Ratinglijst 2018

Hieronder kun je de wedstrijdbepalingen, Notice of race of het inschrijf formulier downloaden.
Inschrijven kan ook via de website klik dan hier