+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Aankondiging Avondwedstrijden,
Single Handed, Maatjesrace,Double Handed 2015

DEELNAMERECHT EN INSCHRIJVING:
De wedstrijden staan open voor leden van de WSV Hoorn, ligplaatshouders in Hoorn en voor hen die een uitnodiging hebben ontvangen. Inschrijving is mogelijk voor scherpe éénromps-kajuitzeiljachten en de Etchell klasse, ter beoordeling van het wedstrijdcomité.
Inschrijving voor de Avondwedstrijden, Single Handed, Maatjesrace en Double Handed kan plaats vinden door het invullen van het inschrijfformulier op de website: wsvhoorn.nl of bij het informatiebureau van WSV Hoorn, Julianapark 1 Hoorn, voorafgaand aan de wedstrijd.

REGELS:
De wedstrijdserie is onderworpen aan de Regels zoals gedefinieerd in de RvW 2013–2016.
De voorschriften van het Watersportverbond zijn van toepassing. De klassenvoorschriften.
De Wedstrijdbepalingen en de bepalingen in deze aankondiging
ORC Special Regulations: veiligheidscategorie Cat 5 is van toepassing.

Naar wedstrijdbepalingen

WEDSTRIJD DATA:
Avondwedstrijden
29 april 06-13- 20 mei 03-10 juni Avondwedstrijden
17 juni (reservedatum) Avondwedstrijd (reservedatum)
24 juni Single Handed ( alleen inschrijven zonder spi mogelijk)
26 augustus Maatjesrace
05 september (Zaterdag) Double Handed ( alleen inschrijven zonder spi mogelijk)
WAARSCHUWINGSSEIN :
Avondwedstrijden Single Handed en Maatjesrace:
1e waarschuwingssein 19.20 uur

Double Handed-wedstrijd Gehouden op zaterdag!!!!!!!!!!!!
1e waarschuwingssein 11.50 uur

INSCHRIJFGELD:
Avondwedstrijden € 10.00 per start of € 55.00 voor de gehele serie.
Single Handed ,Maatjesrace en Double Handed € 10,00 per wedstrijd.

KLASSEN:
Er zal in twee klassen worden gestart.

PUNTENTELLING:
Het lage punten scoresysteem, RvW regel A4, is van toepassing.

PRIJZEN:
Per wedstrijd zullen drie prijzen worden uitgereikt, echter voor de Etchell klasse 1 prijs. En overall prijzen per klasse.

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING:
De Watersport Vereniging Hoorn, noch enige andere bij de organisatie van de wedstrijden betrokken partij, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook, dood en/ of persoonlijk letsel daarbij inbegrepen, welke direct of indirect kan ontstaan vóór, tijdens of na de wedstrijden.
Iedere deelnemende boot dient in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum dekking van € 1.000.000,– per gebeurtenis.

INFORMATIE:
Avondwedstrijdcommissie WSV Hoorn
Julianapark 1
1621 MR Hoorn

Of
a.brak@live.nl