+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Landelijk Combiweekend

Landelijk combiweekend verplaatst naar 2021

 

Beste zeilers,

De start van het Watersportseizoen 2020 hadden we ons in maart totaal anders voorgesteld. Wie had kunnen bedenken dat door de coronacrisis onze zeilwedstrijden tot stilstand zou komen.

Binnen het nieuwe opgerichte comité voor de Combi Noord West én “Finale” waren de voorbereidingen in volle gang.

Naast een nieuwe naam voor de Combi Noord West (voorheen Zuiderzee) had het comité frisse plannen en ideeën. Zo is niet alleen de organisatie vernieuwd, maar waren er ook al nieuwe wedstrijdleiders aangetrokken. Daarnaast kregen de selectiecriteria en de invulling van de wedstrijden “nieuwe stijl” al vorm, zoals besproken binnen het landelijk combi-overleg.

De afgelopen periode zijn er vele overleggen geweest binnen alle Combi-organisaties en o.a. het OCN over de invulling voor het seizoen 2020. Gelukkig zijn er vele verruimingen aangekondigd zodat veel verenigingen alsnog zijn begonnen of gaan beginnen met hun trainingen en lessen. Helaas zijn er nu alleen nog mogelijkheden voor onderlinge wedstrijden en is er nog een groen licht om een grote landelijke wedstrijd te organiseren,

Landelijk combiweekend verplaatst naar 2021

Daarom hebben wij moeten besluiten om dit jaar geen combiweekend te organiseren in Hoorn, gezien de landelijke maatregelen. In overleg met andere Combi’s en het OCN hebben wij besloten om alle activiteiten één jaar op te schuiven. Gelukkig zijn vele verenigingen zich aan het beraden om in het najaar alsnog onderlinge wedstrijden te varen, vanzelfsprekend onder voorbehoud van de ontwikkelingen van het virus en de kabinetsmaatregelen.

Reserveer alvast 18 en 19 september 2021

In overleg met o.a. het OCN kunnen wij wel alvast de nieuwe datum vastgelegd en nodigen we jullie allemaal uit om het weekend van 18-19 september 2021 vrij te houden om naar Hoorn te komen voor het landelijk combiweekend.

Het zeilseizoen 2020 gaat de boeken in als “ het corona seizoen “ en zullen wij in de toekomst niet meer vergeten. Alle vrijwilligers en betrokken organisaties willen wij bedanken voor de geleverde inzet, ideeën en voorbereidingen en wij hopen dat wij op jullie kunnen rekenen in 2021.

Ondanks alle maatregelen wensen wij jullie een mooie en vooral gezonde zomer toe.

Alle informatie omtrent het landelijk combiweekend 2021 is te volgen via facebook en de website van WSV Hoorn – Landelijk Combiweekend.

We gaan er volgend jaar een feestelijk weekend van maken voor alle wedstrijdzeilers van de Combi’s!

Organisatie Landelijk Combiweekend Hoorn

Nieuwe datum

18 en 19 september 2021

Blijf gezond, let goed op elkaar