+31 229 213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Combi NL

Combi NL 2021

 

Beste zeilers,

We weten nog niet hoe het seizoen gaat lopen, maar de organisatie voor om het de  Combi NL is in volle gang!  We doen er alles aan om van dit Landelijk CombiNL weekend een fantastisch zeilevenement te maken.

Het weekend is voor voor alle jeugdzeilers van Nederland die aan twee regionale combiwedstrijddagen hebben meegevaren.

Combi NL op  18 en 19 september 2021 te Hoorn

Zaterdag 18 september 2021 is de zeilclinic onder begeleiding van het kernploeg.

Zondag 19 september 2021 vinden worden de wedstrijden gezeild.

Inschrijving en informatie

Zodra we meer informatie hebben over de CombiNL zal dit worden verspreid via de regionale combi’s, Facebook en de website van CombiNL.nl

Tot in september 2021

Organisatie Combi NL

18 en 19 september 2021

Blijf gezond, let goed op elkaar