+31 229 213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

De overlast van waterplanten in het IJsselmeergebied neemt toe. Overlast wordt in de praktijk voor een groot deel veroorzaakt door (doorgroeid) fonteinkruid, een plant die vanaf de bodem tot aan het wateroppervlak groeit. Boten lopen er in vast en zwemmen tussen de waterplanten is niet aan te bevelen. In de Veluwerandmeren en het Bovenwater bij Lelystad worden al heel lang waterplanten gemaaid, inmiddels ook in de zuidelijke Randmeren, het IJmeer en het Markermeer. In februari, tijdens een bijeenkomst van het Platform jachthavens IJsselmeergebied werden kaarten van oude en nieuwe waterplantenkarteringen getoond in combinatie met informatie uit een aantal rapporten over waterkwaliteit, doorzicht en o.a. de quaggamossel. De havens hebben aan Waterrecreatie Advies gevraagd deze informatie een keer in een rapport samen te vatten. De financiering is via crowdfunding tot stand gekomen, ook door partijen die niet direct met de problematiek te maken hebben, maar uit collegialiteit hebben meegedaan. Dank zijn wij verschuldigd aan Jachthaven Waterland, Jachthaven Hemmeland, Stichting Jachthaven Hoorn (Grashaven), Watersportcentrum De Zeilhoek, Compagnieshaven Enkhuizen, Marina Muiderzand, Jachthaven Naarden, Inter Harbour Ketelhaven, Marina Volendam, Almere City Marketing, Stichting Waddenhaven Texel, Jachthaven Lelystad Haven, Jachthaven Strand Horst, Jachthaven Andijk, gemeente Gooise Meren en de gemeente Almere.