+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Ons mooie clubblad komt 5 keer per jaar uit. Met een gezellige redactiegroep maken we van alle kopij en foto’s een mooi tijdschrift voor en door de leden. Het clubblad “De Hoornblazer” kunt u ook op deze WSVH site inkijken. Maar als redactie gaan wij nog steeds voor de papieren versie. Wij zijn trots op ons blad dat een prachtig gedrukt tijdschrift is.

Vanaf elke 15e van de oneven maand starten we weer met een nieuwe uitgave, die dan ongeveer de eerste week van de even maand uitkomt.

Mede door de medewerking van de adverteerders kunnen wij een gedrukt clubblad maken. Dat er dan ook als een tijdschrift uit ziet.

Tekst en foto’s zijn welkom via hoornblazer@wsvhoorn.nl