+31 229 213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Hoe gaan we met elkaar om

Hieronder vindt u regels zoals we met elkaar omgaan binnen de vereniging.

 

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 • Iedereen telt mee binnen de watersportvereniging Hoorn.
 • Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • Ik val de ander niet lastig
 • Ik berokken de ander geen schade.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik negeer de ander niet.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 • Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.
 • Ik behandel tijdens wedstrijden mijn tegenstanders met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstanders.
 • Ik behandel de officials/bestuursleden/wedstrijdcomité en trainers met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden.
 • Ik kom niet in een kleedkamer die bedoeld is voor het andere geslacht. Voor ouders die hun kind helpen met omkleden geldt: het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedruimte het kind moet worden omgekleed.
 • Ik meld ongewenst gedrag bij vertrouwenscontactpersoon en/of bestuursleden.