+31 229 213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Lid worden van de WSV Hoorn kan altijd!

Wilt u lid of begunstiger worden? Klik dan hier voor het aanmeldformulier.

 

Verenigingsadministratie:
WSV Hoorn
t.a.v. Ledenadministratie
Julianapark 1
1621 MR HOORN NH
tel. 0229-213540

E-mail: leden@wsvhoorn.nl

Bank NL34 INGB 00 00 504 778
t.n.v. Watersportvereniging Hoorn
BIC code INGBNL2A

Bank NL21 RABO 03 29 711 407
t.n.v. Watersportvereniging Hoorn
BIC code RABONL2U

BTW nr. 0028.62.037/B.01

KvK nr. 40624718

 

Opzeggen lidmaatschap

Conform onze statuten, t.w. Artikel 7 lid 2 en 3 dient opzegging te allen tijde schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken, dus voor 1 december. Bij te late opzegging, wordt men geacht gedurende het daarop volgend seizoen nog lid te zijn en zal hierover contributie en afdracht Watersportverbond worden geheven.

Ten overvloede maken wij u er op attent dat conform artikel 7 lid 8 beëindiging van het lidmaatschap tevens inhoudt beëindiging van uw ligplaats in de verenigingshaven, of van uw plaats op de wachtlijst.

 

Nieuws van het verbond

Ledenpas nu digitaal verkrijgbaar

De ledenpas van het Watersportverbond heeft een nieuwe vorm gekregen. De fysieke kaart, die sinds een aantal jaar is afgeschaft, wordt vervangen door een digitaal exemplaar. Leden kunnen hierdoor weer aantonen dat zij aangesloten zijn bij het Watersportverbond.

Een aantal regelingen van het Watersportverbond, zoals de gastvrijheidsregeling, is door de invoer van de digitale ledenpas weer beter controleerbaar. Op de pas staat tegenwoordig tevens duidelijk aangegeven welke licenties een lid op zijn naam heeft staan.

Downloaden
De digitale ledenpas is online op te vragen op de website van Watersportverbondonline. Leden hebben voor het opvragen van de digitale ledenpas hun lidnummer en postcode nodig. Met deze persoonlijke gegevens kunnen zij hun lidmaatschapspas downloaden en uitprinten.

Vertel het door!
Het Watersportverbond vraagt u, als aangesloten vereniging, dit aan uw leden te communiceren.

Leden kunnen via u hun lidmaatschapsnummer opvragen en op deze wijze hun ledenpas in bezit krijgen.

Als er een onduidelijkheid is over een lidnummer, dan kan een lid zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Watersportverbond. Het lidnummer wordt dan met de volgende nieuwsbrief persoonlijk naar het lid toegestuurd.

Mocht u of een van uw leden nog vragen hebben over de digitale ledenpas, dan kunnen zij contact opnemen met het Watersportverbond