+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Update maatregelen Coronavirus WSV Hoorn (7-4-2020)

 

Geachte leden en gasten van de watersportvereniging Hoorn,

 

Bij deze een update over de huidige stand van zaken in verband met de corona-crisis.

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft op 2 april nieuwe richtlijnen vastgesteld.

Artikel 2.5.a. Verbod sanitaire voorzieningen

Het is verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, zowel op of bij vakantieparken, kampeerterreinen als op of bij parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden.

 

Het bestuur van de wsvh heeft dan ook besloten dat het sanitair met onmiddellijke ingang gesloten wordt. Passanten blijven welkom maar kunnen geen gebruik maken van het sanitair en horeca.

 

Voor wat betreft de activiteiten op het terrein van de WSVH volgt het bestuur de richtlijnen van HISWA-RECRON, gemeente Hoorn en RIVM en de veiligheidsregio Nood Holland Noord. Het haventerrein en de steigers zijn toegankelijk voor leden, zolang deze zich strikt houden aan het corona-protocol (zie onderstaande richtlijnen) en de instructies van de havenmeester.

De haven blijft toegankelijk voor passanten met maximaal drie opvarenden.

Dit met uitzondering voor gezinnen.

 

Mochten er nieuwe maatregelen worden aangekondigd die gevolgen hebben voor de haven, dan zullen wij u hierover weer informeren.

 

 Het bestuur wenst u sterkte en vooral een goede gezondheid.

 

Met vriendelijke groet,

 

namens het bestuur

 Jannie de Boer

secretaris@wsvhoorn.nl

Richtlijnen voor de WSV Hoorn – haven

 

 

CORONA PROTOCOL

HOUDT MINIMAAL 1,5 METER AFSTAND

MAXIMAAL 2 PERSONEN TEGELIJK BINNEN

BIJ SYMPTOMEN VAN VERKOUDHEID: GA NAAR HUIS!

HET SANITAIR IS GESLOTEN

 

 

 

Jachthavens

 Jachthavens mogen in principe openblijven onder strikte voorwaarden. Een burgemeester is wel bevoegd om een bedrijf te sluiten als er onvoldoende maatregelen zijn genomen. Er zijn geen specifieke beperkingen ingesteld voor pleziervaart, anders dan de algemene maatregelen. Een jachthaven moet maatregelen treffen om de afstandseis tussen mensen van 1,5 meter mogelijk te maken. Mogelijkheden zijn om het havenkantoor tijdelijk anders in te richten, een veiligheidsscherm of afzetting op 1,5 meter te plaatsen of tijdelijk te sluiten om hieraan te voldoen.  

Monteurs die aan boten werken van klanten op locatie, dienen ruimte afstand te houden van de eventuele aanwezige klant. De botenstalling buiten kan openblijven met aanvullende regels, maar beperk het aantal personen dat naar de eigen boot gaat en draag er zorg voor dat de minimale afstand van 1,5 meter is geborgd.  

Stel een protocol op voor kraanwerkzaamheden waarbij afstand tussen klant en personeel is gewaarborgd. Essentieel is dat de ondernemer maatregelen treft zodat de 1,5 meter gewaarborgd is. De ondernemer moet zich ervan bewust zijn dat hij/zij risico loopt tot sluiting, indien de maatregelen niet nageleefd worden.  

Conclusie: Jachthavens mogen onder strikte voorwaarden openblijven, met kans op sluiting door de burgemeester indien er onvoldoende wordt nageleefd. 

Disclaimer: deze adviezen zijn gebaseerd op de interpretatie van de algemene richtlijnen en vertaald naar specifieke bedrijfsgroepen. Deze is opgesteld door medewerkers van HISWA-RECRON en zijn kortgesloten en getoetst bij besturen, commissies of groepen ondernemers uit de diverse sectoren. Mocht u zelf twijfelen over een advies over bijvoorbeeld sluiting, neemt u dan contact op met het bevoegd gezag/de burgemeester in uw gemeente.

 

Voor passanten zijn de volgende richtlijnen opgesteld door de gemeente Hoorn:

 

Huidige stand van zaken rondom het COVID-19 virus

Hoornse Havens

 

Hoorn, 25-3-2020; Via deze weg willen wij u een update geven voor wat betreft de getroffen maatregelen in de Hoornse havens met betrekking tot het Corona-virus. Het is een update in de huidige situatie. We volgen de richtlijnen van het RIVM, welke onderhevig kan zijn aan veranderingen. We behandelen de maatregelen per vloot.

  

Riviercruises

Vanaf 6 maart tot 6 april ontvangt de Hoornse Haven geen riviercruiseschepen met passagiers. We volgen hiermee de aanwijzingen op van de overheid. Na 6 april zal een heroverweging van de regels plaatsvinden om het virus in te dammen. Daarna zullen wij, afhankelijk van de besluiten, bepalen wat te doen. We werken hierin intensief samen met Amsterdam Cruisepoort.

  

Bruine Vloot (traditionele zeilvaart)

De Branchevereniging van de Bruine Vloot, de BBZ, heeft samen met de overheid besloten om niet met passagiers te varen tot 6 april. Ook hier geldt een heroverweging door de overheid van de huidige regels.

  

Pleziervaart

De havens blijven tot nader bericht open onder bepaalde voorwaarden. Uiteraard gelden de door het RIVM opgestelde regels ook aan boord en daarbuiten. Voor de havens specifiek geldt:

  • Voor aankomst aanmelden bij de havenmeester, telefonisch of per marifoon (zie overzicht onder dit bericht);
  • Niet meer dan drie opvarenden aan boord;
  • Er zal door de havenmeester worden gevraagd of er mensen aan boord zijn met ziekteverschijnselen. Indien dit het geval is, mag u aanmeren op de aangewezen plaats, maar mag u de boot NIET af en moet u BINNEN De havenmeester zoekt contact met de dienstdoende huisarts, die vervolgens gaat afstemmen met de GGD voor verder te nemen acties.

 

We wensen u gezondheid toe en als u gaat varen, een behouden vaart!

 

Overzicht telefoonnummers havens voor passanten

  • Grashaven Hoorn                               0229-215 208
  • WSV Hoorn (Vluchthaven)                 0229-213 540
  • Gemeentelijke Haven Hoorn            06-54 20 28 28 of VHF 74