+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Op initiatief van onze etchells zeilers worden er 5 extra avondwedstrijden georganiseerd op de woensdagavonden tm eind juli. Die wedstrijden zijn niet alleen voor de etchells bedoeld maar ook voor de bekende klasse 1 en 2 kajuitzeilboten.
En voor open boten zoals de optimist van de wedstrijdzeiltrainingsgroep, zoom, RS Feva, 420, flying junior, finnjol, laser, randmeer, sailhorse, contender, spanker,12 voetsjol, skud 18 enz. Met de SW factor wordt de uitslag bepaald.
Het bestuur ondersteunt dit initiatief van harte en hoopt dat veel boten gaan meedoen. Hopelijk groeit deze serie verder naar zeg 15 avonden wedstrijdzeilen bij de WSV op de woensdag avonden in 2020.

Aankondiging en wedstrijdbepalingen avondwedstrijden tweede serie georganiseerd door de WSV Hoorn

 1. De aankondiging en wedstrijdbepalingen van de regulier avondwedstrijden zijn van toepassing.
 2. Er kunnen ook open boten deelnemen. Zij varen onder SW handicap. Hun starttijd is 19.15 uur en hun klasse vlag is cijferwimpel 3. Een deelnemer in een open boot dient in aanvulling op RVW 40.1 te allen tijde een persoonlijk drijdmiddel te dragen.
 3. De wedstrijddata zijn:
  26 juni, 3 juli, 10 juli, 17 juli en 24 juli 2019.
 4. Het inschrijfgeld bedraagt:
  2,50 euro per wedstrijd of 10 euro voor de serie voor een 1 persoons open boot
  5 euro per wedstrijd of 20 euro voor de serie voor een 2 persoons open boot
  7,50 euro per wedstrijd of 35 euro voor de serie voor klasse 1 en 2 en de etchells
  De banen zijn:
  Voor klasse 1 conform de etchells klasse( up/down)
  Voor klasse 2 conform de etchells klasse met 1 up- en down rak minder
  Voor de open boten conform de etchells klasse met 2 up- en downwind rakken minder
  Het wedstrijd comité onder leiding van Leendert Faber kan voor 1 of meer klassen bepalen dat er 2 wedstrijden op een avond worden gezeild. Mogelijk worden een of meer klassen op een avond bij de start samengevoegd. Dit wordt kenbaar gemaakt op het startschip de Voorzitter B. De te zeilen baan voor de klassen blijven ongewijzigd.
  Voor iedere wedstrijd wordt door loting bepaald welke boot( van klasse 1,2 of etchells) en zijn bemanning mede het wedstrijd comité vormt en die wedstrijd dus niet meezeilt. Als compensatie krijgt die boot dezelfde score als de nummer 1 in die wedstrijd.
  Eenmalig dient ieder deelnemer bij de infobalie een deelname formulier in te vullen en te ondertekenen en het inschrijfgeld bij voorkeur met pin te voldoen voor de eerste wedstrijd waar men aan deelneemt.
  Nadere informatie en opgeven voor deelname bij: Hans Kieft, telnr 0619784321(sms of app) of J.l.Kieft@ziggo.nl

Namens het bestuur

Monique Cath wedstrijd commissaris