+31 229 213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

De
eigenaars van alle beschreven objecten worden nadrukkelijk gevraagd zich zo
spoedig mogelijk te melden bij de havenmeester (havenmeester@wsvhoorn.nl of 0229 213540).

Na het verstrijken van de wettelijke termijn worden de niet opgeëiste objecten verkocht en/of afgevoerd door de WSV Hoorn.
Voor de objecten die door de eigenaar worden geïdentificeerd en daarmee worden opgeëist zal de WSV (indien toepasbaar) achterstallig stallingsgeld in rekening brengen.

De Havenmeester