+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Om lid te kunnen worden van de WSV Hoorn dient iedereen die over een Nederlandse bankrekening beschikt een machtiging af te geven t.b.v. het innen van de jaarlijkse contributie en (voor ligplaatshouders en walplaatsen) het zomer- en/of winterliggeld of walplaatsgeld en al het overige dat de vereniging te vorderen heeft d.m.v. automatische incassogiro.

aanvraag lidmaatschap

  • Datumnotatie:DD dash MM dash JJJJ
    om lid te kunnen worden van WSV Hoorn dient iedereen die over een Nederlandse bankrekening beschikt een doorlopende machtiging af te geven t.b.v. het innen van de jaarlijkse contributie en voor ligplaatshouders het zomer- en/of winterliggeld en al het andere dat de vereniging te vorderen heeft d.m.v. automatische incasso.