+31-229-213540 havenmeester@wsvhoorn.nl

Evenementen

De evenementencommissie verzorgt voor de leden van de WSV diverse activiteiten. (Zeil)Weekend In het seizoen organiseren we 2 (zeil)weekenden naar een andere haven. Normaliter zijn deze bijna aan het begin en eind van het seizoen zodat u tijd heeft om de boot weer...

Haven beheercommissie

Onze havenmeester is Ben Evers. In de zomermaanden  wordt hij bijgestaan door Rinus van Dijke. in de wintermaanden door Kees Ridder. Voor al uw wal- en havenzaken kunt u bij hen terecht. Telefoon: 0229-213540. Het zomerseizoen loopt van 16 april t/m 15 oktober Het...

Redactie

Ons mooie clubblad komt 5 keer per jaar uit. Met een gezellige redactiegroep maken we van alle kopij en foto’s een mooi tijdschrift voor en door de leden. Het clubblad “De Hoornblazer” kunt u ook op deze WSVH site inkijken. Maar als redactie gaan wij nog steeds voor...

Aanvraag lidmaatschap WSV Hoorn

Om lid te kunnen worden van de WSV Hoorn dient iedereen die over een Nederlandse bankrekening beschikt een machtiging af te geven t.b.v. het innen van de jaarlijkse contributie en (voor ligplaatshouders en walplaatsen) het zomer- en/of winterliggeld of walplaatsgeld...

Tarieven

Onderstaand zijn de tarieven van 2018 opgenomen. Tarieven W.S.V. Hoorn 2018__________ Lidmaatschap€ 55.00 Afdracht verbond€ 20.10 Totaal€ 75.10 Gezinslid€ 55.00 Afdracht verbond€ 10.05 Totaal€ 65.05 Jeugdleden€ 27.50 Afdracht verbond€ 10.05 Totaal €37.55...

Aanvraag ligplaats

Om een ligplaats of een walplaats aan te vragen moet u lid zijn van de watersportvereniging hoorn. Als u nog geen lid van de WSV Hoorn bent, maar wel lid wilt worden klik hier. Als u lid bent kunt u onderstaand formulier invullen. wal/ligplaats Aanvraag...